Timewizard

Uppdateringar:
  • Man kan nu under "Kunder" söka på kunders namn.
  • Man kan nu under en specifik kund söka på rapporter från en specifik anställd.
  • Under specifik kund så har listan som visar timmar och material fått en mer tydlig delning med färg.
  • Menyn har fått en omformatering med större text och klarare marginaler. Logan är borttagen.
Buggfixar:
  • Fixat titeltexterna så att de är lika mellan de olika sidorna.